footerfond_1

Hans Reinders

Professor Hans Reinders (1950) is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit waar hij ethiek heeft gedoceerd en ook de Bernard Lievegoed leerstoel heeft bekleed. Hij heeft een lange ervaring in de gehandicaptensector waar hij zijn wetenschappelijk onderzoek verricht. Hij heeft tal van boeken en artikelen gepubliceerd over de ethische aspecten van zorg en ondersteuning, met name aan mensen met een verstandelijke beperking. Een van zijn recente publicaties is 'Kwaliteit als ervaring'.


“In mijn visie is de verbinding tussen mensen ‘op de werkvloer’ de voornaamste bron van kwaliteit. ‘Als daar niets gebeurt, is de rest beschreven papier’, zeg ik altijd. In die verbinding komt alles aan op de vraag of de cliënt de ruimte krijgt om tevoorschijn te komen en te laten zien wie zij/hij werkelijk is. Dat gaat niet alleen om bejegening, maar om het ontdekken van mogelijkheden. Begeleiders die zich met een cliënt verbinden krijgen meer van die cliënt te zien dan wanneer ze dat niet doen.”


Lydia Helwig Nazarowa

Opgeleid als organisatiepsychologe met speciale aandacht voor community organization en als cultureel antropologe vervult Lydia Helwig Nazarowa sinds 2002 bestuurder/directeurfuncties in de gezondheidszorg. Daaraan voorafgaand leerde haar 18-jarige ervaring als medeoprichter en eigenaar van het bedrijf Isis Transcultural Leadership, dat klantoriëntatie in haar diversiteit en daarop afgestemde maatwerkdiensten (geleverd door ter zake kundigen), de sleutel is voor kwaliteit. Haar belangstelling voor leren en ontwikkelen kreeg meer inhoud gedurende haar 13-jarig docentschap, ondermeer docente Organisatie, Beleid en Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Samen betekenis ontwikkelen vanuit analyses, reflectie op ervaringen en waarnemingen gaf verdieping aan de leerprocessen. 


Haar professionele kennismaking met woonwagenbewoners en zigeuners in ’t Gooi leerde kort na haar eerste studie dat vanzelfsprekendheden niet vanzelfsprekend zijn. En eigenlijk had zij dit al kunnen weten. Tussen haar vierde en achtste levensjaar werd de basis- en bijbehorende programmering gelegd voor de keuzes die zij later maakte. Verschillen tussen mensen zijn een bron om uit te putten. Want, zo kreeg ze mee als les, “Het zijn niet de mensen zelf, maar de systemen waarmee zij zichzelf omringen, die een gevaar vormen voor ontwikkeling en vrede.”


Zes zorgorganisaties starten Beelden van Kwaliteit Community

Op 1 november 2019 hebben zes zorgorganisaties te weten, Esdégé Reigersdaal, Het Baken, Odion, Raphaëlstichting, SIG en Viattence de Beelden van Kwaliteit Community opgericht. De zes organisaties beogen met deze samenwerking Beelden van Kwaliteit in hun organisaties verder uit te voeren, te ontwikkelen en van elkaar te leren. Daarnaast wil de Community de beweging waar Beelden van Kwaliteit voor staat in Nederland verder verankeren en versterken door het opleiden van medewerkers binnen de deelnemende organisaties en andere in Beelden van Kwaliteit geïnteresseerde organisaties.

Beelden van Kwaliteit is in 2009 opgericht door Hans Reinders en Lydia Helwig Nazarowa, met als doel om anders te kijken naar kwaliteit van zorg en ondersteuning dan tot dan toe gangbaar was.

Logo Viattence
Logo Esdege Reigersdaal
Logo - verhaal 2 - Het Baken
Logo Odion
Logo Raphaelstichting
Logo SIG
footerfond.jpg

E-mail: info@beeldenvankwaliteit.nl

Internet: www.beeldenvankwaliteit.nl

KvK: 30147361

BTW-nummer: NL807040009B01

Beelden van Kwaliteit

Warmenbossenweg 3-33

9443 TN Schoonloo