Echte kwaliteit is
zichtbaar in de zorgrelatie

Onze methode is erop gericht de kwaliteit van de zorgpraktijk zichtbaar te maken.

Partners

Community

De zes organisaties beogen met deze samenwerking Beelden van Kwaliteit in hun organisaties verder uit te voeren, te ontwikkelen en van elkaar te leren.

Lees Meer

Visie en aanpak

In de langdurige zorg is het denken over kwaliteit van zorg de afgelopen jaren sterk veranderd. Van objectieve indicatoren van meetbare kwaliteit naar een narratieve benadering van kwaliteit als ervaring.

"Een hand op de schouder, een blik, een opmerking: de in woorden gevangen beelden geven medewerkers hun basale handelingen terug."

Petralien van Oene, voormalig Procesbegeleider bij Viattence

"Het doet beroep op wie je bent als mens"

Anneke aan 't Goor, Zorgverlening het Baken

"Het is echt een kadootje om dit te mogen ontvangen. We worden gezien, er wordt tijd geïnvesteerd om met ons te reflecteren. Heel fijn!"

deelnemer reflectiebijeenkomst, Raphael Stichting

"Zo zie je hoe diverse invalshoeken bij één thema waardevol reflectiemateriaal opleveren. Als dat wordt opgepakt, worden team én cliënten er beter van"

Geertje van der Geest, Esdege Reijgersdaal

"Ik oefen me nu om te kijken of ik vanuit mijn eigen waarden en normen werk, of vanuit die van de bewoner."

zorgmedewerker, Viattence

"Ik stel nu vaker vragen aan mijn collega's omdat we echt met elkaar aan het leren zijn."

zorgmedewerker, Viattence

"Het heeft me goed gedaan stil te staan bij waar we tevreden over zijn en complimenten te ontvangen. Hierdoor voel ik me gezien!"

zorgmedewerker, Viattence