Over Beelden van Kwaliteit

Alles over Beelden van Kwaliteit: de oorsprong, het waarom, het team en Beelden van Kwaliteit in de media.

Waarom Beelden van Kwaliteit?

De kwaliteit van zorg is onderhevig aan het afvinken van lijstjes, het afwerken van protocollen en het op orde hebben van de administratie. Het brengt een sfeer van verantwoorden, controleren en een papierwinkel met zich mee die veel van zorgprofessionals vraagt. Ook zet het de tijd en aandacht voor bewoners en de interne motivatie van de zorgprofessional enorm onder druk. Terwijl die ‘gewoon’ goede zorg wil verlenen.

Beelden van Kwaliteit gelooft dat het anders kan. Wij zien dat échte kwaliteit van zorg ontstaat in de interactie en relatie tussen de zorgprofessional en de bewoner. Gewoon tijdens de zorg van alle dag. In een moment van oprechte verbinding met elkaar. Waarin de cliënt de tijd krijgt zichzelf te laten zien en de zorgprofessional de aandacht heeft om écht te zien. Niet tellen, maar vertellen.

Soms is dat beeld troebel. Door oordeel, eigen normen, overtuigingen, tijdsdruk of groepsdynamiek. En soms zijn die skills voor reflectie er gewoon (nog) niet. Dan helpt Beelden van Kwaliteit met concrete, onderbouwde stappen. En positieve, oordeelvrije hulp van buitenaf. In een open sfeer waarin tijd, plezier en veiligheid is, zodat teams zélf onderzoeken, leren, bepalen en meters maken. Met oog voor de cliënt en de focus op de best passende zorg die er is.

Wie is Beelden van Kwaliteit

Stichting Beelden van Kwaliteit is een samenwerking van zes zorgorganisaties die geloven in de Beelden van Kwaliteit-aanpak. Door het beschikbaar maken van expertise, tijd en energie van speciale Beelden van Kwaliteit professionals binnen eigen organisatie, geeft elke zorgorganisatie handen en voeten aan Beelden van Kwaliteit. Binnen eigen organisatie, maar ook daarbuiten. De zes organisaties ontwikkelen Beelden van Kwaliteit verder door, leren van elkaar, maar willen Beelden van Kwaliteit ook verder brengen. Naar andere zorgorganisaties. Naar andere teams. Naar andere zorgprofessionals die openstaan voor een andere visie op kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling. Weten wat Beelden van Kwaliteit voor jouw organisatie kan doen?

Ons team

Onno Tams

Zorgverlening Het Baken
Procesbegeleider

Saskia Jordens

Stichting SIG
Procesbegeleider

Marleen Lammers

Viattence
Procesbegeleider

Katrijn Prins

Stichting Odion
Procesbegeleider

Geertje van der Geest

Esdégé-Reigersdaal
Procesbegeleider

Ingrid Julien

Raphaëlstichting
Procesbegeleider

Jeanet Heres

Viattence
Procesbegeleider

Anneke aan 't Goor

Zorgverlening Het Baken
Procesbegeleider

Isabelle van der Wijk


Ondersteuner community

Oorsprong

In 2009 startten Hans Reinders (emeritus hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) en Lydia Helwig Nazarowa (organisatie-psycholoog en antropoloog) het project Beelden van Kwaliteit. Het doel? Anders kijken naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning dan tot dan toe gangbaar was. Want, vonden ze, kwaliteit van leven gaat over het bestaan van en de relaties met anderen. Zij legden de fundering voor wat Beelden van Kwaliteit vandaag de dag is. Lees meer over de oorsprong, leidende principes en de oprichters.

In de media

Boek: Kwaliteit als ervaring - Hans Reinders

Het denken over kwaliteit in de langdurige zorg is aan het schuiven. De tijd van ‘meetbare kwaliteit’ lijkt voorbij. In plaats daarvan is ‘narratieve verantwoording’ in opmars. Hans Reinders onderzoekt deze verschuiving. Uitgaande van de langdurige zorg voert hij een pleidooi voor kwaliteitsonderzoek niet ter verantwoording maar in dienst van de dagelijkse praktijk.

Boek: Tellen en Vertellen - Lydia Helwig Nazarowa & Hans Reinders

Narratieve verantwoording komt steeds meer aan bod als het gaat over kwaliteit van zorg. Verhalen spreken meer tot de verbeelding dan cijfers. Vaak wordt daarom een ‘complementaire’ aanpak bepleit: naast ‘tellen’ ook ‘vertellen’ om een goed zicht te krijgen op de dagelijkse zorgpraktijk. Hans Reinders en Lydia Helwig Nazarowa zijn pioniers in het zoeken naar andere wegen in het werken aan zorgkwaliteit en beschrijven de deze narratieve aanpak in dit boek.